Baza wiedzy

Pemareksja, czyli gdy dieta staje się religią, celem i sensem życia...

Pemareksja, czyli uzależnienie od diet, staje się obecnie coraz większym problemem społecznym. Zdecydowaną większość osób, których ona dotyczy, stanowią kobiety ze skłonnością do perfekcjonizmu i to najcześciej te, które nie mają problemów z figurą. Mimo to nieprzerwanie przez długi czas, nawet latami stosują różne, restrykcyjne diety, doprowadzając tym samym do wyniszczenia organizmu.

 
Ubogie w ważne składniki odżywcze menu powoduje niedobory witamin, mikroelementów i anemię. W niektórych przypadkach pemareksja przeradza się w anoreksję lub inne zaburzenia odżywiania. Co więcej, jak każde uzależnienie, destabilizuje życie rodzinne i towarzyskie osoby, której ono dotyczy. Takie osoby znaczną część dnia przeznaczają na planowanie kolejnych posiłków, robienie zakupów, przyrządzanie i w końcu spożywanie skrupulatnie przyrządzonego jedzenia. To, co znajduje się talerzu permarektyka jest dla niego niemal życiowym priorytetem. Inne sprawy, a także rodzina i przyjaciele stają się mniej istotne i schodzą na dalszy plan. Osoba dotknięta permareksją unika wszelkich spotkań towarzyskich, na których się je lub pije i w konsekwencji stopniowo traci wszystkich znajomych, z wyjątkiem tych, których również dotyczy to zaburzenie.
Nawet próby zaprzestania stosowania diet kończą się tym, że uzależniona od nich osoba nie potrafi zorganizować sobie dnia i menu. Szczegółowe liczenie kalorii i ustalanie tego, co zje daje jej bowiem poczucie kontroli nad własnym życiem i swoją osobą.Podłoże pemareksji, podobnie jak innych zaburzeń odżywiania leży w psychice. Osoba uzależniona od diet może być szczupła, ale zazwyczaj ma zaburzone postrzeganie własnej osoby, w związku z czym ma poczucie, że jest gruba i nieatrakcyjna. Kolejna rozpoczynana przez nią dieta ma stanowić rozwiązanie tego problemu, co jest jedynie złudzeniem, gdyż w rzeczywistości powoduje jedynie coraz większe jego pogłębianie.Permarektyk długo może nie dostrzegać swojego problemu, tym bardziej, że bardzo często dobiera znajomych, dla których diety tak jak dla niego stanowią sens życia.W większości przypadków do zauważenia nieprawidłowości w zachowaniu i podjęcia leczenia skłania dopiero jakieś traumatyczne wydarzenie, np. dotkliwa strata, odejście partnera czy pobyt w szpitalu.Jedynym skutecznym sposobem na wyzwolenie się z uzaleznienia od diet jest dotarcie do źródła problemu i zastosowanie odpowiedniej terapii. W poszczególnych przypadkach wystepują różne przyczyny permareksji, jednak większość z nich ma swoje źródło w dzieciństwie. Zazwyczaj są to wyolbrzymione kompleksy, niskie poczucie własnej wartości, niedocenianie przez rodziców czy odrzucenie w dzieciństwie.

Copyright © 2008-2024 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.