Baza wiedzy

Otyłość w Europie

Otyłość W Europie osiągnęła już rozmiary epidemii, w ciągu ostatnich dwudziestu lat częstość jej występowania zwiększyła się aż trzykrotnie. Według szacunków w 2010 roku około 150 milionów dorosłych (20% populacji) i 15 milionów dzieci i nastolatków (10% populacji) będzie otyłych, jeśli nie zostaną podjęte żadne działania mające na celu przeciwdziałanie tej epidemii.

 

 


Obecnie w większości europejskich krajów od 30% do 80% dorosłych ma nadwagę - problem ten w różnym stopniu dotyczy poszczególnych państw, grup społecznych, kobiet i mężczyzn, jednakże w niemal wszystkich częściach Europy liczba osób otyłych systematycznie wzrasta.

 Zagrożenie otyłością w szczególny sposób dotyczy dzieci, a nadwaga już teraz jest najpowszechniej występującym problemem zdrowotnym wieku dziecięcego. Około 20% europejskich dzieci ma zbyt dużą masę ciała, a jedna trzecia z tej grupy to dzieci otyłe. Według szacunków w roku 2010 otyłość będzie dotyczyła 1/10 najmłodszych obywateli Europy, tym samym zwiększy się w ich przypadku ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, problemów ze snem oraz problemów psychospołecznych. Najprawdopodobniej dzieci te pozostaną otyłe także po wkroczeniu w wiek dorosły, co przełoży się na zwiększone ryzyko zachorowania na choroby prowadzące do obniżenia długości i jakości ich życia.
 

 


Otyłość to rezultat niepożądanego przyrostu masy ciała w wyniku dodatniego bilansu energetycznego, czyli spożywania większej ilości kalorii niż jest zużywana przez daną osobę.

 


Wiąże się ona ze zwiększonym ryzykiem rozwoju wielu poważnych schorzeń:

 - cukrzycy insulinoniezależnej


- choroby wieńcowej


- nadciśnienia tętniczego


- udaru mózgu


- choroby pęcherzyka żółciowego


- niektórych rodzajów raka


- problemów psychospołecznych

 


BMI - wskaźnik masy ciała (Body Mass Index) jest najczęściej stosowanym wskaźnikiem stanu odżywienia, który pozwala określić występowanie otyłości. Oblicza się go mierząc stosunek masy ciała wyrażony w kilogramach do wzrostu mierzonego w metrach i podniesionego do kwadratu. Prawidłowy BMI u osób dorosłych mieści się w przedziale od 18,5 do 24,9, wynik równy bądź większy niż 25, ale mniejszy niż 30 oznacza nadwagę, natomiast BMI równy bądź wyższy niż 30 – wskazuje na otyłość.

 W Europie nadmierna masa ciała stanowi przyczynę jednego miliona zgonów rocznie.
 

Copyright © 2008-2024 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.