Baza wiedzy

Wczesna inicjacja alkoholowa a styl picia w przyszłości

Znaczna większość pijącej alkohol młodzieży sięga po niego jeszcze przed momentem osiągnięcia pełnoletności. Badania przeprowadzane wśród młodych ludzi wskazują na to, że pierwsze doświadczenia z trunkami zazwyczaj mają miejsce w okresie dorastania, co stanowi jeden z poważniejszych zachowań problemowych okresu dorastania.

Z czego to wynika? Nie bez znaczenia jest fakt, iż alkohol jest substancją używaną powszechnie przez dorosłe społeczeństwo, wpisał się bardzo wyraźnie w kulturę wielu krajów, także Polski. Okoliczności sprzyjających piciu alkoholu jest bardzo wiele, a zakazy z nim związane nie są respektowane w rygorystyczny sposób. Czynniki te, umocnione przez chęć szybkiego wejścia w świat dorosłych – stanowią o powszechności sięgania po alkohol przez dzieci.

Następstwem takiej wczesnej inicjacji alkoholowej, w wielu przypadkach dalsze, mniej lub bardziej intensywne spożywanie napojów alkoholowych. O ile początkowo czynność ta wiąże się z poczuciem sięgania po „zakazany owoc”, możliwością na okazanie własnego buntu, to później, w momencie wchodzenia w dorosłość, staje się zachowaniem akceptowanym przez ogół społeczeństwa.

Jak wykazują przeprowadzane badania, intensywność picia w okresie dorastania ma duży wpływ na kształtowanie się oraz utrwalanie stylu picia alkoholu w późniejszym życiu. Ilość wypijanych jednorazowo trunków w młodości, podobnie jak częstość picia może przesądzić o późniejszych problemach z alkoholem oraz o powstaniu uzależnienia. Obserwuje się ponadto tendencję do pogłębiania się uzależnienia wraz z wiekiem.

Część osób, sięgających w młodym wieku po alkohol charakteryzuje niska intensywność jego picia, które również w dorosłości przejawia się spożywaniem alkoholu rzadko i w niewielkich ilościach. Wiele takich osób kontynuuje picie w sposób umiarkowany i okazjonalny, nie wykraczający poza akceptowane społecznie zachowania związane z alkoholem. Niewielkie natężenie konsumpcji alkoholu w okresie dorastania kontynuowane jest następnie także w dorosłości, a jego ewentualny wzrost zwykle jest niewielki.
Jednak u pewnej części nastolatków pijących nawet niewiele alkoholu w młodości, istnieje ryzyko znacznego zwiększenia się intensywności picia w przyszłości.

Wśród nastolatków wcześnie sięgających po alkohol istnieje też grupa, która skutecznie poradziła sobie z problemowym, intensywnym piciem z okresu dorastania. Tendencja do zwiększenia intensywności picia nie dotyczy jednak wszystkich nastolatków, nawet tych pijących dość intensywnie. Spożywanie znacznych ilości alkoholu w młodym wieku nie wiąże się u pewnej części z późniejszymi problemami nadużywania alkoholu. Jednak ryzykowne zachowania związane z alkoholem w okresie dorastania mogą okazać się groźne i stanowić o wpadnięciu w alkoholizm w przyszłości.

Zróżnicowanie zachowań związanych z piciem w młodości oraz jego wpływem na dorosłe życie świadczy, że styl picia jest czymś indywidualnym, innym dla każdego człowieka i warunkowanym poprzez jego otoczenie oraz cechy osobowościowe. Mała intensywność picia w młodości nie gwarantuje umiarkowanego, nie stwarzającego zagrożenia picia później. Podobnie - duża intensywność, związana z dużym ryzykiem uzależnienia w przyszłości – niekiedy przekształca się w picie z niegroźną intensywnością.

Wczesna inicjacja alkoholowa może rozwijać się z różną dynamiką, nie tylko pod względem kierunku zmian, ale też ich natężenia.
Styl picia alkoholu może jednak ukształtować się już w okresie dorastania, a najbardziej prawdopodobna jest jednak tendencja do zwiększania intensywności picia alkoholu.

Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.