Baza wiedzy

Nietrzeźwi kierowcy

Jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce stanowią nietrzeźwi kierowcy. Prowadzenie pojazdu poprzedzone spożyciem alkoholu stwarza bezpośrednie zagrożenie zarówno dla ich samych, pasażerów z nim podróżujących oraz dla innych użytkowników dróg.

Zawartość alkoholu we krwi kierowcy od 0,2 do 0,5 promila jest wykroczeniem podlegającym karze aresztu lub grzywny o minimalnej stawce 50 złotych oraz dziesięcioma punktami karnymi.

Polska policja każdego dnia zatrzymuje około 250 kierowców, którzy mają ponad 0,5 promila alkoholu we krwi. Siadając za kółkiem w takim stanie popełnia się przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do dwóch lat. Sąd może też w takim przypadku ustanowić zakaz prowadzenia pojazdów na czas od 1 roku do 10 lat. Za spowodowanie wypadku po pijanemu kodeks karny przewiduje nawet dwunastoletni pobyt w więzieniu. Ofiara śmiertelna oznacza zagrożenie dożywotniej utraty prawa jazdy oraz karę więzienia do 15 lat.

Mimo surowych kat to właśnie nietrzeźwi kierowcy są sprawcami co dziesiątego wypadku na krajowych drogach.

Rozproszenie uwagi, zmniejszona zdolność rozpoznawania sytuacji, zaburzona ostrość widzenia, niewłaściwa ocena odległości, upośledzona koordynacja wzrokowo-ruchowa, błędna ocena własnych możliwości oraz obniżenie koncentracji – to konsekwencje prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu. Zaburza on zdolności, które są niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Ponadto alkohol powoduje wzrost pewności siebie, bezkrytycyzm oraz skłonność do podejmowania zachowań ryzykownych. W takich okolicznościach spowodowanie wypadku jest dużo bardziej prawdopodobne. Mimo to Polacy nadal często prowadzą pod wpływem alkoholu.

Najważniejsze jest jednak edukowanie przyszłych kierowców pod kątem znajomości wpływu alkoholu oraz surowe, konsekwentnie stosowane wobec nich kary. Problem nietrzeźwych kierowców dotyczy większości państw, jednak różne są konsekwencje prawne wobec nich stosowane. Zróżnicowanie co do dozwolonego stężenia alkoholu we krwi kierowcy w poszczególnych krajach jest dosyć duże. Przykładowo, w Albanii, Białorusi, Chorwacji, Czechach, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainie czy na Węgrzech jakakolwiek, nawet minimalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy jest karana. W Norwegii, Polsce i Szwecji dopuszcza się 0,2 procentowe jego stężenie, na Litwie – 0, 4, w Holandii, Islandii, Niemczech czy Włoszech dopuszcza się 0,5 promila, a w Irlandii, Luksemburgu, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii - 0,8 promila.

Europejskie organizacje zajmujące się problemem nietrzeźwości wśród kierowców dążą do wprowadzenia maksymalnego limitu dopuszczalnej zawartości alkoholu we krwi kierowcy na poziomie 0,5 promila, które docelowo dążąc byłoby jeszcze bardziej obniżone - do 0,2 promila. Eksperci twierdzą, że w przypadku młodych, niedoświadczonych kierowców oraz tych jeżdżących zawodowo - limit ten powinien wynosić 0,0 promila.

Celem Unii Europejskiej na 2010 rok jest zmniejszenie o połowę liczby osób, które giną w wypadkach drogowych. Oprócz zmniejszenia dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi planowane są także inne działania służące poprawie bezpieczeństwa na drogach, takie jak losowe badania alkomatem, czasowe odbieranie prawa jazdy oraz ostrzejsze przepisy dotyczące młodych kierowców. Coraz częściej prowadzone są ponadto ogólnokrajowe kampanie edukacyjne, zorientowane na przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów w stanie nietrzeźwości.

Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.