Baza wiedzy

Nietrzeźwy obywatel wobec polskiego prawa

Obywatel będący w stanie upojenia alkoholowego nie traci swoich praw. Nietrzeźwa osoba, która naruszyła prawo, popełniła wykroczenie lub przestępstwo odpowiada za woje czyny jak każda inna, a o tym, czy fakt nietrzeźwości podczas ich popełniania zostanie uznane jako okoliczność obciążająca - decyduje dopiero sąd.

 Policja zwraca jednak baczniejszą uwagę na pieszych, rowerzystów, a zwłaszcza kierowców, wobec których zachodzi podejrzenie, że znajdują się oni pod wpływem alkoholu, tym bardziej, jesli ich zachowanie zakłóca porządek lub stanowi zagrożenie dla innych. 

 

 Wyróżnia się trzy zasadnicze stany po spożyciu napojów alkoholowych : lekkie upojenie (0,55‰ - 1,55‰ alkoholu we krwi), upojenie alkoholowe (1,5‰ - 3‰ alkoholu we krwi) i głębokie upojenie alkoholowe (3,5‰ - 4,55‰ alkoholu we krwi). Wyższa zawartość alkoholu w organizmie ludzkim może już stanowić zagrożenie życia.

 

 Stan lekkiego upojenia oznacza zwykle weselszy nastrój, zanik lęków, obaw, ustąpienie zahamowań, ale też spowolnienie refleksu, utratę zdolności wykonywania precyzyjnych ruchów, utratę zdolności do subtelnej analizy myślowej oraz zaburzenia czynności mózgu.

 

 


Jeżeli taka "podchmielona" osoba jest komunikatywna, może się poruszać i nie zachowuje się w sposób urągający przyjętym zachowaniom społecznym, może przebywać w miejscu publicznym. Jednak w sytuacji, gdy stwarza ona zagrożenie dla osób postronnych i samej siebie, policja może ją skierować do Izby Wytrzeźwień.
 

 


Stan upojenia alkoholowego osoby przebywającej w miejcu publicznym w wielu przypadkach kończy się interwencją funkcjonariuszy, którzy mogą, lecz nie muszą odwieźć ją do Izby Wytrzeźwień. W tym przypadku także zależy to od stopnia zagrożenia, jakie dla siebie samego i osób postronnych stwarza pijany człowiek.

 

 

Odurzenie alkoholem oznacza zwykle zaburzenia w koordynacji ruchów i równowagi, ograniczenie funkcji innych zmysłów, ograniczone docieranie bodźców do osoby pijącej czy w niektórych przypadkach wzrost pobudliwości seksualnej.

 
Osoby znajdujące się w stanie głębokiego upojenia alkoholem całkowicie tracą kontrolę nad wlasnym zachowaniem. Nie tylko mają bardzo wyraźne zaburzenia mowy, zanik orientacji, zaburzenie czynności układów krążenia i oddychania, ale mogą też wpaść w tzw. sen narkotyczny. Stan ten stanowi już zagrożenie życia.

 

 


W takim wypadku policja najczęściej wzywa karetkę pogotowia, a decyzję o odwiezieniu nietrzeźwego do szpitala lub do izby podejmuje lekarz.

Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.