Baza wiedzy

Kobiety sukcesu i alkohol

Najnowsze badania brytyjskiego Narodowego Urzędu Statystyki dotyczące spożycia alkoholu przez Brytyjki wykazują związek między ich wysokim profesjonalizmem i sukcesem zawodowym a zwiększoną konsumpcją alkoholu.

 


Należące do klasy średniej i odnoszące sukcesy w pracy kobiety piją więcej alkoholu niż ich koleżanki na niższych stanowiskach, które nie wymagają wysokich kwalifikacji.

 


Spożywanie więcej niż 2, 3 jednostki alkoholu dziennie to ryzyko dla zdrowia pań. Jedna jednostka to równowartość 10 ml czystego alkoholu, czyli jedno duże piwo lub kieliszek wina zawierają już 2 takie jednostki. Jak się okazuje się, kobiety spełniające się w pracy najczęściej przekraczają zalecane normy.

 


Okazuje się, że związek pomiędzy ilością spożywanego alkoholu a statusem zawodowym jest istotny. Ilość pitych trunków rośnie proporcjonalnie wraz z podwyższaniem się kwalifikacji.

 


W mniej prestiżowych zawodach, które nie wymagają wyższego wykształcenia i kwalifikacji, np. takich jak sprzątaczka czy kelnerka odsetek kobiet nadużywających alkoholu wynosi 24 %.


Wśród nieco wyżej cenionych zawodów, takich jak recepcjonistka odsetek ten wzrasta i wynosi 26%.


Z kolei już  33% pań, które wykonują zawody wymagające średnich kwalifikacji, np. sekretarki lub pracownice call-center regularnie przesadza z alkoholem.


I dalej, za dużo pije aż 37 % kobiet posiadających jedynie konkretne kwalifikacje, lecz nie piastujących eksponowanych stanowisk, np. nauczycielki, pielęgniarki, czy policjantki.


Odsetek kobiet mających problemy z alkoholem wśród wykładowczyń akademickich wynosi już 43 %.


W końcu aż 49% dyrektorek dużych firm, prezesek, szefowych działów to potencjalne alkoholiczki.

 


Dlaczego sukces zawodowy niesie za sobą zwiększone ryzyko wpadnięcia w alkoholowy nałóg?

 


Na zespół przyczyn takiego stanu rzeczy może mieć wpływ sam fakt znalezienia się w świecie, który wciąż jest domeną mężczyzn. Spektakularna kariera zawodowa nadal częściej dotyczy mężczyzn, to oni w większości przypadków są prezesami, menadżerami czy dyrektorami. Pełnienie owych stanowisk, ze względu na kulturowy zwyczaj, wiąże się z wieloma okazjami, kiedy to pije się alkohol. Jak wiadomo, męski organizm toleruje znacznie większą ilość alkoholu niż kobiecy, dlatego jeśli płeć piękna przedostanie się do takiego męskiego świata sukcesu, musi niejako podporządkować się obowiązującym tam regułom.

 


Utrzymanie się na wysokiej pozycji zawodowej to poza tym ogromny stres, który rozładowywany jest przez 60% kobiet poprzez regularne upijanie się w domu, często w samotności.

 


Kobiecy alkoholizm często bowiem odbywa się w ukryciu przed światem. Rzadziej objawia się w tak typowej dla mężczyzn szalonej zabawie i publicznym upijaniu się.
Wysoko wykwalifikowane panie z jednej strony nie chcą pokazać, że mają problem z alkoholem w miejscach publicznych, a z drugiej - mają poczucie, iż mają równe prawo do zaspokajania swoich potrzeb i robienia tego, na co mają ochotę. Dlatego tak często scenerią do jednoosobowych pijackich posiedzeń jest domowe zacisze.

 


Kobiety pracujące na stanowiskach niższych statusem nie mają tak silnego przekonania, że ich potrzeby są ważne.
 

Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.