Obszary uzależnień

Uzależnienia od środków psychoaktywnych dotyczą wielu różnych obszarów funkcjonowania człowieka:


 

 

 


1. obszaru zdrowia i emocji

 

 

 

 W tym zakresie są to:

 

 

 

 


- permanentne uczucie smutku i poczucie winy

- nieuzasadnione, gwałtowne zmiany nastroju

- brak apetytu, a w następstwie niedożywienie

- tendencja do racjonalizowania problemów dotyczących brania narkotyków

- wzrost tolerancji organizmu na daną substancję

- tzw. "przerwy w życiorysie", czyli luki w pamięci
 

 

 

 2. obszaru zachowania

 

 

 

 Przyjmowanie środków zmieniających świadomość uwidacznia się poprzez:

 

 

 

 


- zmiany osobowości, np. bycie pasywnym, wycofanym, drażliwym

- agresywne zachowania

- myśli oraz próby samobójcze

- prowadzenie pojazdów mechanicznych i wykonywanie innych czynności, kóre pod wpływem działania narkotyku stają się niezwykle ryzykowne i niebezpieczne

 

 

 

 3. obszaru kontaktów międzyludzkich

 

 

 

 Długotrwałe zażywanie narkotyków powoduje:
 

 

 

 

 


- chaos w życiu rodzinnym i jego destabilizację

- unikanie kontaktów z przyjaciółmi, członkami rodziny

- problemy w związkach partnerskich

- nagminne niedotrzymywanie obietnic i zobowiązań

- rosnącą izolację społeczną

- utratę zainteresowania światem zewnętrznym

- nietolerowanie brania narkotyków przez otoczenie

- zmianę towarzystwa

- to, że branie narkotyku staje się priorytetem

- utratę związków partnerskich, dotychczasowych przyjaźni

 

 

 

4. swery zawodowej lub szkolnej

 

 

 

 


Niemożność normalnego funkcjonowanie osoby uzależnionej oznacza:

 

 

 

 - częste nieobecności w szkole lub miejscu pracy

- niewywiązywanie się z obowiązków

- porzucenie nauki lub utrata pracy

- przychodzenie do pracy lub na zajęcia pod wpływem narkotyku

- utrata ambicji, niemożność poradzenia sobie z odpowiedzialnością 

 

 

 

5. swery finansowej

 

 

 

 


Konieczność ciągłego kupowania narkotyku wiąże się z:

 

 

 


- ograniczeniem przychodów

- kłopotami finansowymi

- utratą pozycji zawodowej

- popadaniem w długi 

- kradzieżami

 

 

 6. obszaru przestrzegania prawa

 

 Używanie nielegalnych substancji powoduje problemy z prawem i ryzyko:

 

 

 

 - zatrzymania przez policję w wyniku używania narkotyków

- ustanowienia nadzoru kuratorskiego

- kary pozbawienia wolności
 

Copyright © 2008-2024 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.