Kierowca na prochach...

Statystycznie 10-15% użytkowników polskich dróg znajduje się pod wpływem różnych leków. Przypuszczalnie powodują oni 15-20% wszystkich wypadków drogowych.Kierowca powinien posiadać dobrą sprawność psychofizyczną - jego narządy zmysłów, mózg oraz mięśnie rąk i nóg powinny ze sobą właściwie współdziałać.Co składa się na tę umiejętność? Najpierw narządy zmysłów wysyłają informację do mózgu. Tam jest ona przetwarzana, a następnie przesyłana za pośrednictwem nerwów do mięśni kończyn. To powoduje odpowiednie ruchy, na przykład kręcenie kierownicą, naciskanie sprzęgła, hamulca czy zmianę biegów.Zażycie przed jazdą niektórych leków może zakłócać te procesy. Skutkiem tego może być zmniejszenie się koncentracji i zdolności podejmowania decyzji, zaburzenie koordynacji i precyzji ruchów, a także zwiększona podatność na znużenie. Poza lekami, w prowadzeniu pojazdu mogą także przeszkadzać same choroby kierowcy, które mogą powodować u niego ból i dyskomfort psychiczny.Najważniejszym zmysłem potrzebnym do prowadzenia samochodu jest wzrok. Zaburzać go mogą leki stosowane w diagnostyce oka i dna oka. Rozszerzają one źrenicę, co pogarsza ostrość widzenia i utrudnia rozróżnianie kształtów i odległości. Farmaceutyki te działają tak nawet dobę po zastosowaniu. Z kolei niektóre leki stosowane w terapii chorób układu krążenia powodują, że otoczenie postrzegamy w żółtych kolorach.Impulsy odbierane przez narządy zmysłu wędrują do mózgu, a z niego wysyłane są sygnały do mięśni. Procesy chemiczne zachodzące w mózgu są bardzo złożone, dlatego nawet niewielka ingerencja w nie powoduje zakłócenia. Duża część leków wpływa na pracę mózgu w taki sposób, że kierowaniepojazdem jest po nich niemożliwe, a nawet zabronione przez prawo.


Każdy kierowca powinien więc uważać na leki nasenne, przeciwpadaczkowe (stosowane niekiedy także przy innych niż padaczka schorzeniach, np. przy arytmii serca czy nerwicach), neuroleptyki, preparaty psychoenergizujące i przeciwbólowe.

Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.