Męska twarz depresji

W powszechnej opinii depresja to choroba, która dotyka głównie kobiet. Faktycznie - mężczyźni chorują na nią dwa razy rzadziej - jednak depresja u płci brzydszej jest zjawiskiem niedocenianym, zwłaszcza pod względem powagi zaburzenia.


Większa częstotliwość występowania depresji u kobiet niż u mężczyzn może mieć związek z tym, że panowie z większą trudnością przyznają się do tej choroby zarówno przed innymi, jak i przed samymi sobą. Depresję postrzegają jako słabość, na którą nie powinni sobie pozwolić i jako zagrożenie dla ich poczucia męskości.


Niechęć do szukania pomocy wynika z powszechnie panujących stereotypów dotyczących płci oraz z różnic w wychowaniu dziewczynek i chłopców. Ci od małego są uczeni, że nie powinni okazywać słabości, muszą być silni i zaradni oraz że "mężczyźni nie płaczą". Co więcej, rodzice przeprowadzają z chłopcami mniej rozmów, zadają mniej pytań, to raczej dziewczynki mają przyzwolenie na otwarte okazywanie swojego smutku.


Można powiedzieć, że panowie z powodu depresji cierpią podwójnie. Z jednej strony w związku z tym, że choroba się u nich pojawiła, a z drugiej strony, że uważają, że sami powinni sobie z nią poradzić, a skoro tak się nie dzieje, to uwłacza ich męskości.


Panowie mają ponadto w zwyczaju maskowanie swoich zaburzeń psychicznych na różne sposoby, zwykle przez podejmowanie działań destrukcyjnych, np. uciekanie w alkohol, hazard czy inne nałogi. Przedstawicieli brzydszej płci cechuje też mniejsza zdolność do mówienia o swoich uczuciach, co wynika z innej niż u kobiet budowy mózgu.Co ciekawe, depresja u mężczyzn przebiega w nieco inny sposób niż u kobiet. Zdecydowanie rzadziej odczuwają oni smutek i spadek nastroju. Najpierw pojawiają się u nich takie dolegliwości jak bóle głowy, mięśni, brzucha, zmęczenie, bezsenność czy brak apetytu. Często stają się też drażliwi, mają nagłe wybuchy złości i stają się agresywni. W miarę jak choroba postępuje, zanika u nich chęć do życia i wykonywania dotychczasowych obowiązków czy jakichkolwiek czynności. Mężczyzni chorujący na depresję nie są zdolni do pracy, wycofują się z życia społecznego, unikają kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, tracą zainteresowanie seksem. Towarzyszy im w tym wszystkim silne poczucie winy, które łatwo może doprowadzić do prób samobójczych.Zdaniem specjalistów można wyróżnić dwa podstawowe czynniki, które mogą doprowadzić mężczyzn do depresji. Pierwszym z nich są zaburzone relacje z najbliższymi, a więc problemy w małżeństwie, separacja czy rozwód, natomiast drugim sa kłopoty związane z pracą. Depresję wywołać może zarówno jej utrata, jak i brak oczekiwanego awansu, czy degradacja na niższe stanowisko. Niekiedy u panów pojawiają się objawy depresji po urodzeniu dziecka przez partnerkę. Wynika to z subiektywnego poczucia odsunięcia na dalszy plan, poczucia odrzucenia i zaniedbania.

Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.