Skąd się bierze autodestrukcja?

Zachowania autodestrukcyjne można podzielić na trzy kategorie - te dotyczące ciała, psychiki oraz duszy. Ludzie mogą niszczyć swoje ciało, swoje relacje z otoczeniem, a także swój talent i potencjał.
 
Każdy z nas czasem robi coś, co nie jest dla niego dobre, ale bardzo trudno jest stwierdzić, czy każde takie działanie jest autodestrukcją. Świadczyć o niej może np. powtarzalność podejmowania ryzykownych zachowań, ciągłe postępowanie w ten sam szkodzący danej osobie sposób.
 
Na pojawienie się zachowań autodestrukcyjnych wpłynął wzrost tempa życia, anonimowość, samotność nie z wyboru, niesłychana konkurencyjność i ciągła walka o przetrwanie. Wielu ludzi w takich warunkachgubi się w tym, co jest dobre, a co złe.
 

Przejawami autodestrukcji dotyczącymi ciała są samouszkodzenia i eksperymenty z substancjami toksycznymi lub ryzykownymi. Do form autodestrukcji w relacjach z innymi ludźmi należą z kolei np. zachowania wycofujące, zamykanie się w skorupie albo napastliwe wdawanie się w burzliwe konflikty.  Jako kolejny przejaw autodestrukcji można uznać także zaniedbywanie własnych talentów i aspiracji. Kiedy dana osoba nie rozwija swoich upodobań i możliwości, budzi się w niej żal i bezradna wściekłość. To właśnie takie niespełnienie i niezadowolenie z życia popycha w szpony nałogów. 


Źródłem autodestrukcji często są także emocje. Te same emocje mogą być kreatywne albo destruktywne. Osoby zdrowe mają dystans do emocji i potrafią sobie umiejętnie radzić nawet z tymi negatywnymi. Jednak wiele osób nie potrafi nawet rozpoznać swoich emocji, myli je i źle nazywa. Tymczasem brak świadomości, że np. żal składa się ze smutku i złości, z którymi można sobie poradzić, tkwi u podstaw wielu destrukcyjnych zachowań wobec siebie i innych osób.

 


 

ego kręgosłupa, który pozwalałby na konstruktywne pokonywanie nawet największych przeciwności losu. Niedocenianie od najmłodszych lat i brak odpowiednich warunków do wykształcenia silnej, zdrowej osobowości przekłada się na życiową bezradność, która właśnie jest "zapalnikiem" działań autodestrukcyjnych. To poczucie, że jest się innym, gorszym pod jakimś względem, sprawia, że dana osoba wyraża swoją złość poprzez szkodzenie samej sobie.
 

Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.