12 typów osobowości palaczy

(na podstawie klasyfikacji Rüdigera i Margit Dahlke, przedstawionej w publikacji pt. „Psychologia błękitnego dymka”)

1. TYP AGRESYWNY

To tzw. „łowca przygód”, człowiek, który pragnie być odważny, pełen energii, chciałby ryzykować oraz bez trudu pokonywać trudności losu. Jego życie codzienne okazuje się odbiegać od przyjętego wzorca, dlatego papieros stanowi tego swoistą rekompensatę. Pali, by w ten sposób ukryć frustrację spowodowaną własną słabością. Paląc dużo, zwłaszcza w towarzystwie, próbuje on zademonstrować swoją odwagę oraz niezależność. W przypadku mężczyzn, agresywny typ palenia stanowi próbę manifestacji męskich cech, natomiast w przypadku kobiet – chęć zaakcentowania równouprawnienia, brak różnić między płciami.
Tacy palacze charakteryzują się łatwą podatnością na przekazy reklamowe. Często sięgają po nowe marki papierosów, jeśli zaciekawi ich wizerunek palacza przedstawiony w reklamie. Chętnie własnoręcznie skręcają oni papierosy, czyniąc w ten sposób czynność palenia bardziej spektakularną.

2. TYP SYBARYTY

Dla tego typu osobowości, palenie papierosów stanowi przede wszystkim źródło zmysłowej przyjemności. Czynność palenia jest „kontemplowana”, dana osoba pali wolno, zaciągając się dymem. Taki rytuał palenia zawsze przebiega wraz z określonymi czynnościami, np. w trakcie picia porannej kawy, w przerwie w pracy itp. Palenie jako rytuał traktują zazwyczaj osoby charakteryzujące się małymi zdolnościami adaptacyjnymi oraz takie, u których wszelkie zmiany wywołują poczucie zagrożenia oraz niepewność. Niechętnie zmieniają one wypracowane wcześniej nawyki i przyzwyczajenia.
Typ sabaryty pali zwykle tą samą markę papierosów od wielu lat, co stanowi dla niego swoisty, stabilny punkt zaczepienia w obliczu ciągłych zmian. Często sięga też po fajkę, gdyż czynności związane z jej paleniem, czyli nabijanie fajki czy jej czyszczenie – są dla niego pewnym rytuałem.

3. TYP KOMUNIKACYJNY

Bardzo dziś rozpowszechniony komunikacyjny typ osobowości cechuje ciągłe dążenie do nawiązywania coraz to nowych kontaktów z otoczeniem, które jednak nie wykraczają poza pewne granice, a służą głównie wymianie informacji. Jest osobą, która ciągle poszukuje aktualnych, wszechstronnych informacji dotyczących wszelkich dziedzin, a czynność palenia papierosów jest dla niej świetną ku temu okazją. Nawiązuje w ten sposób nowe znajomości, a w trakcie niezobowiązujących rozmów zbiera informacje, dąży do kontroli otoczenia, w którym przebywa. Paradoksalnie, wiedza „palacza komunikacyjnego” jest powierzchowna na każdy niemal temat, opiera się na przypadkowych, niepełnych informacjach. Ciągle odczuwa on niedosyt wiedzy na temat otoczenia, aranżuje więc sytuacje wspólnego wypalenia papierosa z potencjalnym dawcą informacji.
Dla takiej osoby marka papierosów, które pali, nie jest istotna. Papierosy nie stanowią dla niej zwykłego źródła przyjemności, są jedynie narzędziem do innych celów. Szybkie tempo życia, któremu usiłuje dotrzymać kroku wymusza na nim powierzchowne nawiązywanie kontaktów, właśnie dzięki towarzyszeniu palaczom oraz w oddawaniu się wspólnemu nałogowi.

4. TYP INFANTYLNY

Ten typ osobowości cechuje poczucie samotności, niepewności oraz braku kontroli nad otoczeniem. Palenie papierosów stanowi dla nich pewnego rodzaju ucieczkę od lęków wobec świata i ludzi, stwarza swoiste pozory bezpieczeństwa. Osoby takie bardzo łatwo ulegają sugestiom innych ludzi, nie potrafią obronić własnego zdania, nie są asertywne – przez co bardziej niż inne zagrożone nałogiem. Oddając się dobrze znanej, takiej samej za każdym razem czynności palenia papierosów – ukrywają swoja nieśmiałość oraz lęk.
Infantylny typ palacza preferuje słabe, delikatne marki papierosów, które pali w dużych ilościach.

5. TYP DEMONSTRACYJNY

Istotne jest dla niego demonstrowanie swojej przewagi nad otoczeniem. Chciałby cieszyć się powszechnym uznaniem oraz szacunkiem, a odbieranie z otoczenia negatywnych sygnałów na własny temat powoduje u niego frustrację oraz niską samoocenę, skrywane pod demonstracyjną pozą. Palenie papierosów stanowi dla niego określony cel, którym jest zwrócenie uwagi na własną osobę, podkreślenie własnej wyższości oraz pewności siebie. Typ demonstracyjny paląc papierosy chce podnieść w ten sposób swoją pozycję społeczną, zaakcentować władzę czy bogactwo.
Wybiera w tym celu najdroższe, luksusowe marki papierosów lub cygara. Często też posługuje się kosztownymi gadżetami dla palaczy, złotymi zapalniczkami czy papierośnicami, przed samym sobą stwarzając w ten sposób pozory własnej wyższości i potęgi.

6. TYP LĘKLIWY

Cechy charakteru najczęściej występujące u lękliwych typów palaczy to perfekcjonizm oraz ciągłe dążenie do doskonałości, połączone z odczuwaniem silnych napięć wewnętrznych i stresu, wynikających ze stałej obawy przed utratą zdrowia czy innymi, trudno przewidywalnymi zdarzeniami. Osoby takie często są przemęczone, a swoje własne przekonanie o szkodliwości palenia papierosów zagłuszają pozornie pozytywnymi skutkami tego nałogu, jak np. zrzucenie wagi. Mogą też traktować papieros jako nagrodę za dobrze wykonaną pracę. W rzeczywistości jednak nie akceptują własnego nałogu, nie afiszują się z nim, dlatego też często palą w odosobnieniu. Starają się szybko zacierać ślady wypalonego właśnie papierosa, traktując palenie jako coś wstydliwego.
Lękliwy typ palacza paradoksalnie obawia się o własne zdrowie. Złudne poczucie kontroli nad nim daje mu wybieranie mniejszego zła, a więc sięgnie po słabe, np. mentolowe papierosy, które mają opinię mniej szkodliwych. Rzucenie palenia często dyktowane jest lękiem o utratę własnego zdrowia, co stanowi silną, skuteczną motywację do zaprzestania palenia.

7. TYP EKSKLUZYWNY

Akceptacja i podziw otoczenia to kwestia najbardziej istotna dla tego typu osobowości. Nałóg palenia papierosów nie wynika u niego z chęci odczuwania przyjemności, jest jedynie częścią „etykiety” eleganckiego, wyrafinowanego w jego mniemaniu zachowania. Osoba paląca w ten sposób pragnie podkreślić swoje szlachetne pochodzenie oraz prestiż własnej pozycji społecznej. Zależy jej na opinii otoczenia zgodnej z wizerunkiem, jaki pragnie mieć. Tłumi w tym celu wszelkie swoje cechy charakteru nie pasujące do profilu osoby eleganckiej, dystyngowanej, szlachetnej.
Papieros w ręku „palacza ekskluzywnego” jest częścią jego wizerunku i stylu, dlatego sięga on najczęściej po luksusowe, modne marki. Ulubiony ich rodzaj zależy od panujących wśród określonej grupy towarzyskiej zwyczajów. Taka osoba nie pali dla własnej przyjemności, lecz dlatego, iż , jak się jej wydaje, tak po prostu wypada. 8. TYP EKSTREMALNY

Widzi świat w czarno – białych barwach, działa według zasady „wszystko albo nic”. Ekstremalny typ osobowości charakteryzuje bardziej lub mniej uświadomiona tendencja do autodestrukcji. Palenie papierosów jest dla niego sposobem na rozładowanie wewnętrznych napięć i agresji, powodowanych pogardą wobec życia. Ma on również negatywne nastawienie do własnej osoby, trudno jest mu pogodzić się ze swoimi słabościami i niedoskonałością. Osoba o takim charakterze stosuje bardzo skrajne, negatywne oceny, nie dostrzega pozytywnych aspektów ani własnej osoby, ani otaczającego ją świata.
Typ ekstremalny pali w sposób szczególnie niebezpieczny dla zdrowia. Wybiera papierosy bardzo mocne, często bez filtra. Ilość wypalanych w ciągu dnia papierosów również przekracza granice rozsądku. Skłonność do ekstremalnych rozwiązań może jednak stanowić dobrą podstawę do nagłego zerwania z nałogiem.

9. TYP CZŁOWIEKA ŚWIATOWEGO

Charakter typu człowieka światowego każde mu szukać coraz to nowych źródeł przyjemności. Pragnie on uchodzić za „światowego człowieka”, mającego duże życiowe doświadczenie. Za najgorszą karę uznaje on stan monotonii i nudy. Wszelka rutyna oraz przeciętność powoduje u niego frustrację oraz niezadowolenie z własnego życia. Chciałby on bowiem móc dzielić się z innymi niezwykłymi przeżyciami oraz doświadczeniami.
Typ człowieka światowego wybiera drogie, oryginalne, niepopularne, często importowane z egzotycznych krajów marki papierosów. Chętnie też częstuje nimi osoby ze swojego otoczenia, pragnąc w ten sposób wzbudzić jego zainteresowanie względem własnej osoby oraz uatrakcyjnić swoje opowieści.

10. TYP WYCZYNOWCA

Typ wyczynowca jest osobą nastawioną na sukces. Potrafi ciężko pracować, byle tylko sprostać pokładanym w nim nadziejom oraz oczekiwaniom. Jest także osobą bardzo odpowiedzialną, swoje obowiązki wykonującą bardzo starannie i dokładnie. Wpisana w charakter typu wyczynowca jest nieustanna obawa o to, iż nie sprosta on stawianym mu wymaganiom. Jest ona źródłem ciągłego stresu i frustracji, pogłębianych przez najmniejsze nawet niepowodzenie. Nawet drobne potknięcie traktowane jest przez taką osobę jako poważna, życiowa porażka.
Palenie papierosów pozwala na chwilowe odprężenie się, jednak nawet wtedy typ wyczynowca przestrzega wszelkich ograniczeń, np. co do zakazów palenia w określonych miejscach. Cechą charakteru takiej osoby jest często oszczędność oraz chęć dbania o własne zdrowie, dlatego też sięga ona po lżejsze oraz niedrogie marki papierosów.

11. TYP POSZUKIWACZA WOLNOŚCI

Paradoksalnie, uzależnienie od palenia papierosów daje niektórym poczucie wolności i swobody. Pozwala na zapomnienie, choć na krótką chwilę o ograniczeniach, na pogrążenie się w marzeniach. Typ poszukiwacza wolności odczuwa ciągłą frustrację powodowaną koniecznością życia według pewnych schematów, odgrywania określonych ról, a także życie ograniczone finansowymi barierami. Snuje nierealne plany i marzenia, jednak nie mają one szans na spełnienie, gdyż nie idą za nim żadne konkretne działania i czyny. Rozczarowanie związane z rozbieżnością między światem rzeczywistym a światem marzeń łagodzone jest przez nałóg palenia papierosów. Daje on poczucie niezależności i jest swoistym symbolem uwolnienia się od władzy, protestem wobec rzeczywistości.
Typ poszukiwacza wolności nie przywiązuje się do jednej określonej marki, często ją zmienia, zastępując inną, najchętniej wyróżniającą się spośród innych, ekstrawagancką marką papierosów, często kierując się reklamą odwołującą się właśnie do poczucia swobody i wolności.

12. TYP MARZYCIELSKI

Cechuje go nadmierna wrażliwość i nieśmiałość oraz bardzo dobrze rozwinięta wyobraźnia. Typ marzycielski odgradza się od realnego świata, żyjąc ułudą, stwarzając własny, wewnętrzny świat marzeń. Interesuje się wszystkim, co tajemnicze, niewyjaśnione. Życie postrzega jako brutalne i pełne zagrożeń, podobnie jak kontakty z ludźmi, które są dla niego źródłem silnego stresu i lęku. Nadwrażliwość oraz nieśmiałość czyni go osobą podatną na wszelkie wpływy i sugestie, bardzo łatwo jest jej więc wpaść w nałóg palenia papierosów.
Typ marzycielski pali, gdy chce odgrodzić się od brutalnego świata, a markę wybiera spośród tych najbardziej dostępnych, w zależności od nastroju.

Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.