Test motywacji do zaprzestania palenia wg dr. Niny Schneider

Test motywacji do zaprzestania palenia wg dr. Niny Schneider z Uniwersytetu w Los Angeles, służący do badania gotowości do zaprzestania palenia tytoniu:

 

Odpowiedz na poniższe pytania:


- Czy chce Pan/i przestać palić?
  

  tak    nie


- Czy Pan/i decyduje się na to dla siebie (zaznaczyć "tak")czy dla kogoś innego np. dla rodziny (zaznaczyć "nie")
  

  tak     nie


- Czy podejmował/a Pan/i już kiedyś próby zaprzestania palenia?
 

   tak     nie


-Czy Pan/i wie w jakich sytuacjach najczęściej sięga po papierosa?
   

tak     nie


- Czy Pan/i wie dlaczego sięga po papierosa?
   

tak     nie


- Czy podczas "rzucania" palenia może Pan/i liczyć na czyjąś pomoc?
   

tak     nie


- Czy członkowie Pani/Pana rodziny są osobami niepalącymi?
   

tak     nie


- Czy w miejscu Pani/Pana pracy nie pali się tytoniu?
  

 tak     nie


- Czy jest Pan/i zadowolony/a ze swojej pracy i trybu życia?
   

tak     nie


- Czy wie Pan/i, gdzie znaleźć pomoc, gdyby pojawiły się problemy z wytrwaniem w abstynencji nikotynowej?
   

tak     nie


- Czy ma Pan/i świadomość jakie pokusy i trudnościmogą pojawić się w okresie abstynencji nikotynowej?
   

tak     nie


- Czy wie Pan/i jak sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych?
   

tak     nie

 


Im więcej jest odpowiedzi twierdzących, tym gotowość do zaprzestania palenia jest większa. Częstsze zakreślenie odpowiedzi przeczącej oznacza, że gotowość danego pacjenta do zerwania z nałogiem nie jest zbyt wysoka, co może świadczyć o tym, że może on w ogóle nie zdecydować się na podjęcie próby zaprzestania palenia lub też ponieść porażkę już w pierwszych dniach abstynencji.

Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.