Stan nałogu nikotynowego w Polsce na tle innych państw europejskich

Stały wzrost zachorowalności na tzw. choroby cywilizacyjne każe zwracać baczniejszą uwagę na czynniki ryzyka tych chorób, a zwłaszcza te, którym można skutecznie przeciwdziałać poprzez zmianę prowadzonego stylu życia.

Według szacunków WHO niewłaściwy tryb życia, a więc: palenie papierosów, nieprawidłowa dieta, nadmierne spożycie alkoholu, otyłość oraz mała aktywność fizyczna w 2002 były odpowiedzialne za około 55% zgonów i blisko 40% utraconych lat życia przeżytego w zdrowiu w Polsce.


Palenie papierosów to jedna z głównych przyczyn przedwczesnej umieralności związanej ze zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia, układu oddechowego oraz niektórych nowotworów złośliwych.


Według danych WHO, Polska zajmuje 9 miejsce wśród krajów UE pod względem odsetka osób palących papierosy codziennie. 23% Polek i 37% Polaków deklarowało w 2006 roku, że pali codziennie. W okresie od 1996 do 2004 roku odsetek mężczyzn w wieku od15 lat palących codziennie spadł z 41% do 34%, natomiast w przypadku kobiet nie zmienił się, utrzymując się na poziomie 19%.


U młodych mężczyzn w wieku 15-24 lat także odnotowano spadek odsetka palaczy w 2004 roku do 20,7% z 22,7% w 1996 roku, natomiast odsetek palaczek wśród ich rówieśnic zwiększył się z tym okresie z 10,0% do 12,2%.

Mimo to, rozpowszechnienie palenia w tym przedziale wiekowym w Polsce jest jednym z najniższych w porównaniu do innych europejskich krajów.


Odsetek mężczyzn palących codziennie spadł we wszystkich polskich województwach, a największy spadek miał miejsce w województwie mazowieckim, gdzie obecnie mężczyźni najrzadziej palą papierosy. Mimo, że odsetek palących mężczyzn w województwie zachodniopomorskim zmniejszył się aż o 1/5, to nadal jest on tam szczególnie nasilony.


Odsetek palących kobiet w poszczególnych województwach jest bardziej zróżnicowany, w 9 - uległ zmniejszeniu, a w 7 zwiększył się. Także w przypadku kobiet największy odsetek palących codziennie ma miejsce w województwie zachodniopomorskim, natomiast najmniejszy – w podkarpackim.

Zgodne z tendencją europejską odsetek polskiej palącej młodzieży, zarówno w przypadku chłopców jak i dziewcząt, zmniejsza się.


W opinii osób w wieku 15 – 24 lat zagrożenie zdrowotne związane z paleniem jest wysokie – dla 36% osób wiąże się z wysokim ryzykiem, dla 51% - z umiarkowanym, a dla 12% ryzyko palenia jest niewielkie.

Pod względem wysokiej oceny ryzyka związanego z nałogiem nikotynowym Polska znalazła się na 3 pozycji wśród 27 krajów UE.

Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.