Postawy wobec palenia papierosów w 2008 roku - według raportu CBOS

W stosunku do podobnego badania przeprowadzonego w roku 2007, liczba osób palących papierosy nie uległa w Polsce widocznej zmianie.
Okazuje się, że nadal pali niemal jedna trzecia dorosłych Polaków, przy czym częściej są to mężczyźni niż kobiety. Obecnie grono nałogowców zasila 40% mężczyzn oraz 24% kobiet.


Uzyskane wyniki są niemal identyczne jak te uzyskane rok wcześniej, jednak należy podkreślić, że w latach 1997–2007 zaszła dość istotna zmiana w tym względzie. Na przestrzeni tych lat liczba nałogowych palaczy uległa znacznemu zmniejszeniu. Odsetek palaczy wśród mężczyzn zmalał, natomiast odsetek palących kobiet prawie się nie zmienił. Oznacza to, że obecnie Polacy wciąż palą rzadziej niż jedenaście lat temu.W Polsce 32% osób pełnoletnich pali papierosy, z czego 86% robi to regularnie, a 14%  okazjonalnie, tylko w wyjątkowych sytuacjach. Najwięcej, bo 56%, czyli ponad połowa nałogowych palaczy przyznaje, że pali od jedenastu do dwudziestu papierosów dziennie.  18% palaczy wypala przeciętnie 21 lub więcej papierosów w ciągu dnia, a 26% - od 1 do 10.


W badaniu pytano również o stosunek ankietowanych do wprowadzenia zakazu palenia w wybranych miejscach publicznych. Okazuje się , że aprobata obowiązywania takiego
zakazu w teatrach i kinach, jak również w środkach transportu publicznego jest powszechna. Większość badanych, bo aż 64% zgadza się też na wprowadzenie zakazu palenia w lokalach gastronomicznych, takich jak bary i kawiarnie. Z kolei przepisu zabraniającego palenia w takich miejscach publicznych, jak ulice, chodniki nie znajduje aprobaty nieco ponad połowy dorosłych mieszkańców Polaków.Nalóg palenia papierosów jest stosunkowo najbardziej rozpowszechniony wśród respondentów w wieku 25–54 lata, a szczególnie wśród podgrupy mającej od 45 do 54 lat.  Najstarsi respondenci w ogromnej większości to osoby niepalące.


Odnotowano, że osoby z wykształceniem podstawowym i wyższym palą rzadziej niż te, które mają wykształcenie zasadnicze zawodowe.Spośród grup społeczno-zawodowych pod względem sklai nałogu wyróżniają się robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani, których połowa zalicza się do palaczy. Palenie jest ponadto najbardziej rozpowszechnione wśród Polaków mających niższe dochody i, co za tym idzie, źle oceniających własne warunki materialne.Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na skalę palenia jest wielkość miejsca zamieszkania respondentów. I tak, mieszkańcy większych aglomeracji palą częściej niż mieszkańcy wsi lub miast liczących do 100 tysięcy ludności.Zaobserwowano poza tym, że istnieje pewna zależność między paleniem a religijnością. Większość osoób uczestniczących w praktykach religijnych co najmniej 1–2 razy w miesiącu zalicza się do grona niepalących, natomiast wśród pozostałych odsetki palaczy i niepalących się równoważą.Badanie postaw wobec palenia papierosów zrealizowano w dniach 1–4 lutego 2008 roku na liczącej 1137 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.