Raport EMCDDA z 2012 roku

Opublikowano właśnie wyniki sprawozdania rocznego o stanie problemu narkotykowego w Europie w 2012 roku, wykonanego przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA).
Wynika z niego, że w ostanim roku zidentyfikowano rekordową liczbę 49 nowych syntetycznych narkotyków. Najwięcej mieszkańców państw należących do Unii Europejskiej sięga jednak po dobrze znane konopie, a najgroźniejsza wciąż pozostaje heroina.
Nowe syntetyczne substancje psychoaktywne - tzw. dopalacze są w większości produkowane w Chinach oraz Indiach i sprzedawane przez internet, pod postacią pseudolegalnych produktów. Liczba takich sklepów, znanych jako "smart shops", rośnie w zatrważającym tempie - obecnie funkcjonuje ich około 700, czyli prawie dwa razy więcej niż rok temu.

Wyniki raportu świadczą, że najczęściej stosowanym narkotykiem w Europie pozostają konopie indyjskie. Przynajmniej raz w życiu stosowało je 80,5 milionów osób w wieku 15-64 lat, czyli 23,7% dorosłych. W ciągu ostatniego roku sięgnęło po nie około 23 miliony osób, czyli 6,8%, natomiast w ciągu ostatniego miesiąca - 12 milionów - 3,6%.
Na czarnym rynku średnia cena haszyszu, czyli żywicy z kwitnących szczytów roślin wahała się od 3 do 17 euro za gram, a ziela - od 3 do 25 euro.
Drugie miejsce pod względem częstości stosowania zajęła kokaina. Po raz pierwszy w życiu zażyło ją około 15,5 milionów ludzi - czyli 4,6%, w ciągu roku używało jej około 4 miliony - 1,2%, a w ciągu ostatniego miesiąca - 1,5 miliona - czyli 0,5% mieszkańców UE.
Cena kokainy kształtowała się w granicach 49-74 euro za gram.
W ubiegłym roku 11,5 milionów - 3,4% ludzi w UE po raz pierwszy w życiu sięgnęło po ecstasy, a około 2 miliony - 0,6% zaczęło zażywać je wcześniej i robiło to nadal.
Średnia cena jednej tabletki na europejskim czarnym rynku wynosiła od 4 do 9 euro.
Amfetaminę zażyło po raz pierwszy w życiu około 13 milionów - 3,8% ludzi, a około 2 miliony - 0,6% zażywało ja w ciągu roku.
Najbardziej poważny problem wciąż stanowi zażywanie heroiny, gdyż narkotyk ten wywołuje najcięższą formę uzależnienia, zbiera największe śmiertelne żniwo i największa liczba ludzi od niego uzależnionych poddawana jest leczeniu. Heroinę stosuje szacunkowo około 1,4 miliona Europejczyków. Jest to grupa ludzi starzejących się, do których dołącza niewiele nowych osób.
Cena heroiny brunatnej w ostatnim roku wynosiła 24-74 euro za gram.
Zgony związane z narkotykami stanowiły 4% wszystkich zgonów Europejczyków w wieku 15-39 lat, z czego w około 3/4 przypadków stwierdzono obecność opioidów - głównie heroiny. Była ona także podstawowym narkotykiem w około 50% zgłoszeń na leczenie z uzależnienia. Leczeniu substytucyjnemu w 2010 roku poddano ponad 710 tysięcy osób używających opioidów. W połączeniu z opieką socjalną, medyczną oraz psychologiczną taki typ leczenia daje największe prawdopodobieństwo skuteczności wyzwolenia się z nałogu.
Jeśli chodzi o Polskę, to znaleźliśmy się w czołówce Europejczyków zażywających dopalacze - przed nami są tylko Irlandczycy. Zajęliśmy także trzecie miejsce wśród największych producentów amfetaminy.
Prawie co dziesiąty Polak do 24 roku życia przyznał, że używał dopalaczy. To dużo - średnia europejska jest aż dwukrotnie niższa... Polska była jednym z niewielu krajów, które bardzo szybko wprowadziły regulacje dotyczące rynku nowych narkotyków. Zdaniem ekspertów problem ten został ograniczony, ale jednak wciąż istnieje.
Mimo nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, liczba hospitalizacji spowodowanych zażywaniem dopalaczy zaczęła znowu rosnąć. Póki co jest ona jednak zdecydowanie niższa i wynosi zaledwie 5% tego, co odnotowano w 2010 roku. Wówczas dochodziło nawet do 500 hospitalizacji miesięcznie.
Jeśli chodzi o konopie, to Polska jest jednym z krajów krajów, gdzie ich spożycie jest najmniejsze. Nie oznacza to jednak, że problem nie istnieje - do palenia marihuany przyznaje się co piąty polski nastolatek. To o 10% więcej niż rok temu.
W ubiegłym roku policja wszczęła w Polsce największą liczbę postępowań w związku z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii – było ich 22940. W tym liczba nieletnich zatrzymanych za posiadanie narkotyków wynosiła 4440.

Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.