Czym kierują sie Polacy przy wyborze leku przeciwbólowego? Przyzwyczajeniem, ceną i dostępnością...

Czym kierują sie Polacy przy wyborze leku przeciwbólowego? Przyzwyczajeniem, ceną i dostępnością...

 

 
Według danych opublikowanych w Pain In Europe, około 70% Polaków przyjmuje leki przeciwbólowe, co w przeliczeniu na miligramy substancji czynnych daje nam pierwsze miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. W wielu przypadkach farmakoterapia bólu jest nieracjonalna i nieprawidłowa.
 

 

 Ośrodki zajmujące się bezpieczeństwem farmakoterapii otrzymują coraz więcej raportów o działaniach niepożądanych, jakie wystąpiły w wyniku stosowania przeciwbólowych leków.

 

 
Jakie są najczęstsze błędy w stosowaniu leków przeciwbólowych?

 

 - kojarzenie dwóch lub nawet kilku niesteroidowych leków przeciwzapalnych, co nie tylko nie wpływa na wzrost skuteczności leczenia, ale też wiąże znacznie zwiększa ryzyko uszkodzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego, wątroby i nerek
 

 

 


- stosowanie niewłaściwych dawek leku przeciwbólowego, w przypadku większości leków tego typu efekt przeciwbólowy wzrasta wraz z zastosowaną  dawką, jednak w przypadku niektórych leków istnieje tzw. efekt pułapowy, który powoduje, że powyżej pewnej dawki dodatkowy efekt przeciwbólowy nie jest osiągany

 

 - nieuwzględnienianie w wyborze leku przeciwbólowego czynników ryzyka wystąpienia działań niepożądanych i chorób współistniejących

 

 - brak indywidualizacji terapii bólu, uwzględniającej jego patomechanizm, natężenie, a także analizę czynników, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo stosowanej farmakoterapii

Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.