Typ:
ok
Znaleziono 62 placówek Sortowanie :
Nazwa
|
Miejscowość
|
Ocena
Centrum Psychologicznej Pomocy Rodzinie
Dla pacjentów powyżej 8 r.ż., Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Programy terapeutyczne dla absolwentów ośrodków rehabilitacyjnych | Warszawa
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Centrum Redukcji Szkód Monar
Dla pacjentów bez ograniczeń wiekowych, Poradnia dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Konsultacje lekarskie, Program pracowników ulicznych, Stacjonarny program wymiany igieł i... | Warszawa
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Centrum Terapii i Profilaktyki Uzależnień Wspólna Droga
CTiPU Wspólna Droga oferuje: 1. terapię stacjonarną (4-6 tygodni) 2. terapię ambulatoryjną (spotkania grupy 1-2 razy w tygodniu) 3. terapię indywidualną (jednorazowo 50 min./częstotliwość ustalana... | Konstancin Jeziorna
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Dla pacjentów bez ograniczeń wiekowych, Poradnia dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Konsultacje lekarskie i prawne, Testy na obecność narkotyków w organizmie, Skierowania do oddziałów... | Konstancin-Jeziorna
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Instytut Psychiatrii i Neurologii - Oddział Detoksykacyjny
Dla pacjentów powyżej 18 r.ż., Orientacyjny czas detoksykacji: 14 dni, Metody detoksykacji: metadon, klonidyna, leczenie objawowe, Program motywowania pacjenta | Warszawa
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Instytut Psychiatrii i Neurologii - Punkt Konsultacyjny
Dla pacjentów powyżej 18 r.ż., Wstępna diagnoza, Poradnia dla rodzin osób uzależnionych, Poradnia dla osób używających narkotyków, Poradnia dla osób uzależnionych od narkotyków, Program metadonowy,... | Warszawa
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Izba Chorych i Pogotowie Monar
Dla pacjentów 18-30 r.ż., Poradnia, psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków, Leczenie somatyczne, Czas trwania programu rehabilitacyjnego: 12-24 mies. Możliwość nauki: poza terenem... | Warszawa
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Klub Programu Środowisk Alternatywnych Dla Dzieci i Młodzieży Alternatiff - Poradnictwo
Dla pacjentów bez ograniczeń wiekowych, Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Testy na obecność narkotyków w organizmie, Skierowania do... | Wesoła
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Copyright © 2008-2024 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.