Typ:
ok
Znaleziono 24 placówek Sortowanie :
Nazwa
|
Miejscowość
|
Ocena
Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień PTZN w Łodzi
Dla pacjentów bez ograniczeń wiekowych, Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Konsultacje lekarskie , Testy na obecność narkotyków w... | Łódź
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Instytut Medycyny Pracy, Klinika Ostrych Zatruć
Dla pacjentów powyżej 14 r.ż.,w przypadku ostrych zatruć od środków psychoaktywnych - zagrażających życiu, a także dla pacjentów uzależnionych od: środków pobudzających, substancji wziewnych,... | Łódź
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
NZOZ Poradnia Profilaktyczno-Społeczna przy Towarzystwie Powrót z U
Dla pacjentów powyżej 18 r.ż., Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Konsultacje lekarskie, Programy terapeutyczne dla absolwentów ośrodków... | Łódź
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
NZOZ Stowarzyszenie Monar, Ośrodek Resocjalizacji w Sokolnikach
Dla pacjentów powyżej 18 r.ż., Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków, Czas trwania programu rehabilitacyjnego: 7-12 mies. lub 12-24 mies., Możliwość nauki: poza... | Sokolniki
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
NZOZ Stowarzyszenie Monar w Kęblinach
Dla pacjentów 17-25 r.ż., Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków oraz poradnia i psychoterapia indywidualna dla ich rodzin, Leczenie somatyczne, Czas... | Biała
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Ośrodek Leczenia dla Osób z Podwójną Diagnozą Przy Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień PTZN
Dla pacjentów 15-25 r.ż., Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Leczenie psychiatryczne i somatyczne, Czas trwania programu... | Łódź
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej Agencji Doradztwa Zawodowego AD Łódź
Dla pacjentów powyżej 11 r.ż., Telefon zaufania: (0-42) 630-10-43, czynny pon. 13-16, śr. 10-13, pt. 10-13, Grupy wsparcia dla młodzieży w kryzysie tożsamości, Psychoterapia grupowa dla młodzieży... | Łódź
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Ośrodek Rehabilitacyjno-readaptacyjny Fundacji Arka
Dla pacjentów powyżej 18 r.ż., Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków, Czas trwania programu rehabilitacyjnego: 12-24 mies., Możliwość nauki: poza terenem placówki... | Warta
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Copyright © 2008-2024 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.