Typ:
ok
Znaleziono 20 placówek Sortowanie :
Nazwa
|
Miejscowość
|
Ocena
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Wsparcia dla Rodzin z Problemem Alkoholowym
Dla pacjentów 16-55 r.ż., Poradnia dla osób uzależnionych od narkotyków oraz poradnia i psychoterapia grupowa dla ich rodzin, Konsultacje prawne, Wywiady, interwencje socjalne | Biskupiec
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Poradnia Psychoprofilaktyki Problemów Uzależnień
Dla pacjentów bez ograniczeń wiekowych, Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Konsultacje lekarskie i prawne, Testy na obecność narkotyków... | Olsztyn
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Młodzieżowy Punkt Konsultacji i Terapii
Dla pacjentów bez ograniczeń wiekowych, Poradnia dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, | Pisz
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień Monar
Dla pacjentów 18-30 r.ż., Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków oraz poradnia dla ich rodzin, Czas trwania programu rehabilitacyjnego: 12-24 mies.,... | Gaudynki
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień
Dla pacjentów powyżej 18 r.ż., Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Konsultacje lekarskie, Programy terapeutyczne dla absolwentów ośrodków... | Działdowo
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
NZOZ Poradnia Profilaktyczno-Społeczna
Dla pacjentów powyżej 10 r.ż., Poradnia, psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków oraz poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla ich rodzin, Konsultacje lekarskie i prawne | Olsztyn
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Elblągu
Dla pacjentów powyżej 7 r.ż., Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków oraz poradnia i psychoterapia grupowa dla ich rodzin, Konsultacje lekarskie i prawne,... | Elbląg
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
NZOZ Poradnia Uzależnień od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia
Dla pacjentów powyżej 12 r.ż., Poradnia, psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Konsultacje lekarskie i prawne, Testy na obecność narkotyków w organizmie,... | Olecko
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.