Typ:
ok
Znaleziono 24 placówek Sortowanie :
Nazwa
|
Miejscowość
|
Ocena
Centrum Profilaktyki Uzależnień
Dla pacjentów powyżej 16 r.ż., Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Konsultacje lekarskie i prawne, Testy na obecność narkotyków w... | Poznań
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Klinika Ars Medical, Zespół Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznych, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień
Dla pacjentów powyżej 11 r.ż., Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Konsultacje lekarskie, Testy na obecność narkotyków w organizmie,... | Piła
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus
Dla pacjentów bez ograniczeń wiekowych, Poradnia, psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków, Konsultacje lekarskie, Testy na obecność narkotyków w organizmie, Skierowania do... | Leszno
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Psychiatrycznej i Odwykowej dla Dorosłych
Dla pacjentów powyżej 18 r.ż., Poradnia, psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Konsultacje lekarskie, Skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków... | Piła
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
NZOZ Monar Poradnia Profilaktyki i Terapii
Dla pacjentów 12-55 r.ż., Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Grupa Anonimowych Narkomanów, Skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i... | Leszno
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
NZOZ Ośrodek Resocjalizacji Monar
Dla pacjentów 18-50 r.ż., Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków oraz poradnia dla ich rodzin, Czas trwania programu rehabilitacyjnego: 12-14 mies., Możliwość... | Chocz
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
NZOZ Poradnia Uzależnień i Współuzależnień
Dla pacjentów bez ograniczeń wiekowych, Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków oraz poradnia i psychoterapia indywidualna dla ich rodzin, Skierowania do... | Kalisz
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Oddział Leczenia Uzależnień dla Młodzieży przy Woj. Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Dla pacjentów 14-19 r.ż., Poradnia, psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz psychoterapia indywidualna dla uzależnionych, Leczenie psychiatryczne i somatyczne,... | Gniezno
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Copyright © 2008-2024 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.