Typ:
ok
Znaleziono 62 placówek Sortowanie :
Nazwa
|
Miejscowość
|
Ocena
Punkt Konsultacyjny Monar
Dla pacjentów bez ograniczeń wiekowych, Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków oraz poradnia, psychoterapia indywidualna dla ich rodzin, Testy na obecność... | Radom
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Punkt Konsultacyjny Monar
Dla pacjentów powyżej 16 r.ż., Poradnia dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Konsultacje lekarskie i prawne, Skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych | Warszawa
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Punkt Konsultacyjny Powiślańska Fundacja Społeczna
Dla pacjentów 14-21 r.ż., Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Programy terapeutyczne dla absolwentów ośrodków rehabilitacyjnych | Warszawa
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Punkt Profilaktyczno-Rehabilitacyjny dla Uzależnionych i Współuzależnionych od Narkotyków
Dla pacjentów powyżej 10 r.ż., Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, | Siedlce
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar
Dla pacjentów bez ograniczeń wiekowych, Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Konsultacje lekarskie, Skierowania do oddziałów... | Warszawa
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Samodzielny Wojewódzki Publiczny ZOZ Oddział detoksykacyjny
Dla pacjentów 18-40 r.ż., Orientacyjny czas detoksykacji: 7-10 dni, Metody detoksykacji: leczenie objawowe. Program motywowania pacjenta | Radom
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Samodzielny Wojewódzki Publiczny ZOZ Oddział Terapii Uzależnień Od Środków Psychoaktywnych
Dla pacjentów 18-40 r.ż., Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków oraz poradnia, psychoterapia indywidualna dla ich rodzin, Leczenie somatyczne i... | Radom
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Dzienny Oddział Leczenia Uzaleznień
Dla pacjentów bez ograniczeń wiekowych, Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Konsultacje lekarskie, Program metadonowy, Testy na obecność... | Warszawa
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.