80% udarów można uniknąć przez np. rzucenie palenia, ograniczenie picia alkoholu czy modyfikację diety

Udary mózgu uważa się za trzecią przyczynę zgonów na świecie i najczęstszą przyczynę niepełnosprawności osób po 40 roku życia. Okazuje się, że zdecydowanej większości, bo aż 80% z nich można uniknąć, tylko poprzez zmianę stylu życia na zdrowszy.

 

 

 
Udar mózgu oznacza nagłe pojawienie się zaburzeń czynności mózgu, spowodowanych zakłóceniami w przepływie krwi - np. zablokowaniem tętnicy (udar niedokrwienny) lub jej nieszczelnością i krwotokiem (udar krwotoczny).

 

 

 
Najczęstszymi objawami udaru mózgu są:

 

 

 

 

 


- jednostronny niedowład ciała


- jednostronne zaburzenia czucia


- zaburzenia mowy


- zaburzenia widzenia


- zaburzenia świadomości


- zaburzenia funkcji życiowych
 

 

 

 

W Polsce każdego roku udar dotyka około 60-70 tysięcy osób, około 30 tysięcy pacjentów umiera z jego powodu, natomiast ponad połowa trwale traci sprawność. Dodatkowo, w ciągu kolejnych pięciu lat aż u 40% pacjentów dochodzi do ponownego udaru.


 

 

 

 Skala zapadalności na udar mózgu w Polsce jest zbliżona do tej, jaka występuje w innych krajach Unii Europejskiej. Niestety liczba zgonów z jego powodu nie zmniejsza się. Ponadto absencja w pracy i niepełnosprawność będąca skutkiem udaru generują duże koszty dla budżetu państwa.


 

 

 
Duża częstotliwość udarów mózgu wPolsce ma między innymi związek z gorszą niż np. w Europie Zachodniej opieką szpitalną, a także z niską świadomością społeczeństwa na temat udaru mózgu i czynników jego ryzyka.

 

 

 

 Wśród głównych czynników, na które możemy wpływać poprzez zmianę stylu życia wymienia się:

 

 

 

 

 


- nadciśnienie tętnicze


- cukrzycę


- zaburzenia lipidowe, czyli zbyt wysoki poziom cholesterolu i trójglicerydów


- chorobę niedokrwienną serca


- palenie papierosów


- brak aktywności fizycznej


- otyłość i zła dieta


- nadużywanie alkoholu


- migotanie przedsionków

 

 

 

 

 Specjaliści podkreślają, że dzięki modyfikacji stylu życia oraz odpowiedniej profilaktyce lekowej u osób, u których występują czynniki ryzyka takie jak migotanie przedsionków - można by zapobiec aż 80% udarów. Zmiany, takie jak rzucenie palenia, ograniczenie picia alkoholu czy modyfikacja diety niosą za sobą także wiele innych korzysci i ogromną, ogólną poprawę kondycji. Warto o tym pomyśleć, zanim będzie za późno...

Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.