Im więcej telewizji ogląda małe dziecko, tym większe ryzyko problemów szkolnych oraz zdrowotnych czeka je w wieku 10 lat...

Zespół naukowców z uniwersytetów w Michigan i Montrealu w ramach badania Quebec Longitudinal Study of Child Development Main Exposure sprawdził skutki nadmiernego przesiadywania przed telewizorem we wczesnym dzieciństwie. Okazało się, że im więcej telewizji ogląda małe dziecko, tym większe ryzyko problemów szkolnych oraz zdrowotnych czeka je w wieku 10 lat.Takim maluchom nie tylko będzie gorzej szło w szkole, ale będą też częściej sięgać po niezdrową żywność. Autorzy badania radzą rodzicom, że jeśli pozwalają dzieciom oglądać telewizję, to powinni dawkować im tę rozrywkę, dobierając odpowiednie dla wieku programy edukacyjne.W ramach badania naukowcy zapytali rodziców 1300 dzieci, jak wiele telewizji ich dziecko oglądało przez kolejne dwa lata i pięć miesięcy życia albo przez cztery lata i pięć miesięcy.Okazało się, że seanse telewizyjne dwulatków trwały przeciętnie niecałe dziewięć godzin tygodniowo, a czterolatków - średnio 15 godzin. Jednocześnie 11% dwulatków i 23% czterolatków oglądało telewizję dłużej, niż wynosi zalecane maksimum, czyli dwie godziny dziennie.


Drugi etap badania przeprowadzono, gdy dzieci biorące w nim udział osiągnęły wiek dziesięciu lat. Uczących je nauczycieli poproszono o ocenę ich szkolnych osiągnięć i zachowania. Wzięto także pod uwagę ogólny stan zdrowia i wskaźnik masy ciała dziesięciolatków.


Jak się okazało, dłuższy czas spędzany przed telewizorem w wieku dwóch lat skutkował niższym poziomem zaangażowania w naukę, gorszymi wynikami z matematyki, mniejszą aktywnością fizyczną, a także spożywaniem większej ilości słodkich, gazowanych napojów. Lubiące programy telewizyjne dzieci miały również większy wskaźnik masy ciała niż ich preferujący inne rozrywki rówieśnicy.Autorzy badania podkreślają, że wczesne dzieciństwo jest krytycznym okresem dla rozwoju mózgu i kształtowania się zachowania dziecka. Spędzany przed telewizorem czas można przeznaczyć na inne zajęcia, które sprzyjają rozwojowi poznawczemu, behawioralnemu i ruchowemu malucha.


Wyniki powyższych badań są kolejnym, mocnym argumentem przeciwko zbyt długiemu oglądaniu telewizji przez najmłodszych.

Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.