Typ:
ok
Znaleziono 374 placówek Sortowanie :
Nazwa
|
Miejscowość
|
Ocena
Gorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystiana - Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin
Dla pacjentów powyżej 12r.ż., Poradnia dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Konsultacje prawne, Testy na obecność narkotyków w organizmie, Wywiady, interwencje socjalne | Gorzów Wielkopolski
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Hostel "Wspólnota" dla Uzależnionych od Alkoholu
Przyjmujemy osoby dorosłe. Hostel ma profil koedukacyjny. Realizowane programy terapeutyczne: rehabilitacyjny profilowany program terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną i grupową program... | Połaniec
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Instytut Medycyny Pracy, Klinika Ostrych Zatruć
Dla pacjentów powyżej 14 r.ż.,w przypadku ostrych zatruć od środków psychoaktywnych - zagrażających życiu, a także dla pacjentów uzależnionych od: środków pobudzających, substancji wziewnych,... | Łódź
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Instytut Psychiatrii i Neurologii - Oddział Detoksykacyjny
Dla pacjentów powyżej 18 r.ż., Orientacyjny czas detoksykacji: 14 dni, Metody detoksykacji: metadon, klonidyna, leczenie objawowe, Program motywowania pacjenta | Warszawa
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Instytut Psychiatrii i Neurologii - Punkt Konsultacyjny
Dla pacjentów powyżej 18 r.ż., Wstępna diagnoza, Poradnia dla rodzin osób uzależnionych, Poradnia dla osób używających narkotyków, Poradnia dla osób uzależnionych od narkotyków, Program metadonowy,... | Warszawa
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Izba Chorych i Pogotowie Monar
Dla pacjentów 18-30 r.ż., Poradnia, psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków, Leczenie somatyczne, Czas trwania programu rehabilitacyjnego: 12-24 mies. Możliwość nauki: poza terenem... | Warszawa
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym Agape
Dla pacjentów bez ograniczeń wiekowych, Poradnia, psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, | Lublin
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym Agape
Dla pacjentów bez ograniczeń wiekowych, Poradnia, psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, | Krasnystaw
Ocena:
 |  Ilosc komentarzy: 0
Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.