Ankieta

Czy poszedłbyś na występ tancerek XXL, takich jak zespół Danza Voluminosa?

13%
zdecydowanie tak
8%
raczej tak
14%
nie wiem
15%
raczej nie
50%
zdecydowanie nie

Kampania "Czy moje picie jest bezpieczne?"

dodano: Poniedziałek, 15 Grudzień 2008, 9:24:48

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje nową, ogólnopolską, antyalkoholową kampanię edukacyjną, która zostanie przeprowadzona w 2009 roku. Jej celem będzie rozpowszechnianie wiedzy na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z piciem alkoholu, a także ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie. 

 

W celu propagowania idei kampanii, PARPA zaprasza do współpracy samorządy lokalne z całej Polski. 

 

Strategię akcji oparto na założeniu, że wszelkie zmiany w postawach i zachowaniach społecznych mogą dokonać się wtedy, gdy będą wspierane działaniami
prowadzonymi na poziomie społeczności lokalnych.

 

W pierwszej kolejności to lekarze pierwszego kontaktu w swojej codziennej praktyce mają styczność się z pacjetami, którzy piją alkohol w sposób nadmierny i nieodpowiedzialny. Często ludzie nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat skutków zdrowotnych nadużywania alkoholu, dlatego też inicjatywy edukacyjne, będące wynikiem współpracy między resortem zdrowia a organami samorządu terytorialnego wydają się być słuszne.

 

Głównym celem akcji ma być refleksja każdego pijącego alkohol Polaka oraz odpowiedź na pytanie "Czy moje picie jest bezpieczne?". PARPA zachęca w ten sposób do oceny własnego modelu picia, ostrzegając jednocześnie przed zagrożeniami, jakie mogą się pojawić w związku z nadużywaniem używki.

 

Adresatem kampanii będzie każdy, kto pije alkohol, także osoby pijące niewiele, ponieważ każda sytuacja, związana ze spożywaniem alkoholu, potencjalnie może mieć negatywne skutki. Grupą docelową działań będą także te osoby, które w ogóle nie powinny pić alkoholu. Przygotowane zostaną specjalne materiały informacyjne
i edukacyjne oraz portal internetowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, kierowców oraz kobiet w ciąży.

 

W ramach akcji Polacy edukowani będą także, co to w rzeczywistości znaczy pić nadmiernie, bezpieczne dawki alkoholu zostaną przeliczone na kufle piwa, lampki wina czy kieliszki wódki. Kampania będzie też  informować w zakresie przeliczania ilości wypijanego alkoholu na czas potrzebny do wytrzeźwienia.

 

Organizatorzy przewidują, że takie działania będą prowadzić do zmniejszania się liczby osób pijących alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy, a co za tym idzie - do redukcji szkód zdrowotnych i społecznych, wynikających z takiego sposobu picia.

 

Elementem akcji jest ponadto promocja narzędzia przydatnego do sprawdzania aktualnego modelu picia, jakim jest Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych ze Spożywaniem Alkoholu AUDIT.

 

Patronem honorowym kampanii jest Biuro Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce. Wsparcia PARPA udzielił także Wiceminister Zdrowia Adam Fronczak, a partnerem przedsięwzięcia jest ponadto Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

 

Do końca lutego 2009 roku organizoatorzy będą przyjmować zgłoszenia samorządów lokalnych, chętnych do wzięcia udziału w kampanii. Zostaną one zaopatrzone w odpowiednie instrumenty do samodzielnego organizowania inicjatyw promujących kampanię oraz jej przekaz tak, by akcja stała się widocznym i ważnym przedsięwzięciem w danym regionie.

 

Zainteresowane samorządy otrzymają bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych kampanii. Możliwy będzie ponadto zakup powiększonych pakietów.

 

W ramach akcji powstaną spoty telewizyjne i radiowe, billboardy, plakaty, banery internetowe oraz gadżety z hasłami kampanii. Przeprowadzane będą ponadto szkolenia, debaty, konferencje i seminaria. Ich secnariusze dotrą do samorządów lokalnych, zostanie też utworzona sieć edukatorów kampanii – osób przygotowanych do prowadzenia takich spotkań.

 

Powstanie też strona internetowa kampanii oraz dodatkowy profilaktyczny portal dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

 

W każdym bezpłatnym pakiecie edukacyjnym dla gmin znajdą się:

 

- 15 szt. książek Aleksandry Karasowskiej „Profilaktyka na co dzień – alkohol w życiu nastolatków”

- 20 szt. broszury „Rozpoznawanie problemów alkoholowych i krótka interwencja” w opracowaniu Jagody Fudały z PARPA

- 150 szt. ulotek „Pomarańczowa Linia”

- 250 szt. ulotek edukacyjnych „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”

- przewodnik do realizacji kampanii w samorządzie gminnym

- spot telewizyjny i radiowy na DVD

 

W dostępnym za odpłatą rozszerzonym pakiecie znajdą się dodatkowe broszury, ulotki, przewodniki i plakaty przygotowane przez Wydawnictwo PARPAMEDIA. Jego cena wynosi 976 zł brutto.

 

Każda gmina przystępująca do akcji otrzyma specjalny przewodnik do realizacji działań w jej ramach zawierający m.in. scenariusze debat, szkoleń, wywiadówek, listy edukatorów oraz zasady udziału w konkursie na przedsięwzięcie profilaktyczne oraz opis, w jaki sposób można wykorzystać otrzymane materiały edukacyjne.

 

Zgłoszenia samorządów lokalnych do udziału w kampanii przyjmowane są do końca lutego 2009 roku (formularz zgłoszenia w załączniku). Osoba wskazana w zgłoszeniu, jako odpowiedzialna za koordynowanie działań kampanijnych zostanie mianowania Ambasadorem Kampanii i otrzyma od PARPA stosowny dokument.

 

Wypełniony formularz należy wysłać na adres:

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA

ul. Szańcowa 25

01-458 Warszawa

lub faxem na nr (22) 836 81 66

 

Dodatkowych informacji na temat kampanii udzielają:

 

Magdalena Borkowska, tel. 022 532 03 04

Marta Zin-Sędek, tel. 022 532 03 29

Formularz zgłoszeniowy do kampanii

2808 / 3125
Copyright © 2008-2018 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.