Szukaj
ok
Koszyk
Brak produktów w koszyku.
Dyskretna przesyłka
Polecane książki
Uzależnienia - Geneza, terapia i powrót do zdrowia

Bohdan T. Woronowicz

57.99 PLN
Jak pomóc dzieciom radzić sobie z lękiem. Poradnik dla rodziców

Jill Eckersley

17.99 PLN
Wizerunek ciała w anoreksji i bulimi psychicznej

Anna Brytek-Matera, Adriana Rybicka-Klimczyk

Bestseller
33.90 PLN
Uzależnienie komputerowe Diagnoza, rozpowszechnianie, terapia

Andrzej Augustynek

Nowość
Bestseller
33.90 PLN
Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu

Andrzej Margasiński

Nowość
Bestseller
36.90 PLN
Rak duszy. O alkoholizmie

Ewa Woydyłło

27.90 PLN
Narkotyki inni biorą, ty nie musisz

Maria Moneta-Malewska, Joanna Wrześniowska

21.90 PLN
dr Paweł Karpowicz Narkotyki. Jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie?

Narkotyki. Jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie?

dr Paweł Karpowicz

Produkt niedostępny

Cena: 36,00 PLN
z VAT


Komentarz Marka Kotańskiego:Książka autorstwa Pawła Karpowicza jest swoistym kompendium wiedzy w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii w naszym kraju, porządkującym chronologicznie i tematycznie ten obszar aktywności.Wypełnia ona powstałą w ostatnich latach lukę w polskojęzycznej literaturze przedmiotu, przedstawiając genezę, rozwój oraz obecny kształt tego wyjątkowego zjawiska, jakim jest polska oferta pomocy osobom uzależnionym od narkotyków. Tło dla prezentowanego tematu stanowi przedstawienie ewoluujących metod oddziaływań terapeutycznych w krajach Europy Zachodniej i Ameryki, tak w zakresie profilaktyki jak i metod pracy z pacjentami na wszystkich poziomach wyprowadzania z uzależnienia.

Tym, co czyni książkę Pawła Karpowicza ważnym wydarzeniem w literaturze fachowej, jest precyzyjne uporządkowanie wiedzy w wymienionych obszarach.Spośród wielu walorów tej pozycji na szczególną uwagę zasługuje całościowe spojrzenie na opisywane zjawiska przy zachowaniu wobec niego szerszej perspektywy analitycznej.

Nam, ludziom pracującym z osobami uzależnionymi od narkotyków, borykającymi się na co dzień z prozaicznymi trudnościami, lektura tej książki daje ogromną satysfakcję, uświadamiając co wspólnie stworzyliśmy, w jak ważnym przedsięwzięciu uczestniczymy. Mało jest bowiem dziedzin aktywności zawodowej w naszym kraju tak bardzo niedocenianych, mimo ogromu pracy i niekwestionowanych sukcesów w tym zakresie, zwłaszcza na tle innych krajów świata.W części wprowadzającej autor przedstawia w chronologicznym porządku ludzi i ich dokonania. Tworzenie zrębów polskiego systemu przeciwdziałania narkomanii w drugiej połowie lat 70-tych, gdy obowiązywała ustawa o cenzurze, a narkotyki były tematem tabu, zaś walka o prawa uzależnionych groziła izolacją bądź narażeniem kariery zawodowej. Powstanie pierwszego ośrodka�matki w Głoskowie, który dał początek ruchowi MONAR, stanowiącemu zaczyn i główny filar polskiej sceny zapobiegania narkomanii. Wreszcie dzień dzisiejszy, różnorodność ofert i organizacji tworzących spójną, dynamiczną i adekwatną do potrzeb strukturę przeciwdziałania tej trudnej do leczenia chorobie.W dobie ekspansji narkobiznesu, mody na subkultury skojarzone z narkotykami, obniżającą się średnią wieku osób uzależnionych, taka pozycja w literaturze przedmiotu jest niezwykle cenna nie tylko dla środowisk profesjonalistów, ale dla przedstawicieli wszystkich grup zawodowych zajmujących się młodzieżą w różnych kontekstach: pedagogicznym, prawnym, kulturalnym, socjologicznym i innych.Komentarz autora:
Książka jest owocem wieloletniej pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków, owocem którego smakiem i aromatem chciałem się podzielić z innymi. Wśród osób zainteresowanych wspólnym posiłkiem, jak mi się wydaje, mogą znajdować się profesjonaliści, pracujący w dziedzinie uzależnień, studenci kierunków psychologicznych oraz społecznych, jak również osoby, które w różnych formach zetknęły się z problemem uzależnienia.Opracowana przeze mnie pozycja stanowi próbę objęcia podstawowych obszarów i doświadczeń związanych z procesem leczenia osób uzależnionych od narkotyków. (...) Mam nadzieję, że książka stanie się inspiracją i zachętą do twórczego myślenia oraz wymiany doświadczeń w środowisku osób niosących pomoc ludziom uzależnionym i przyczyni się do zwiększenia skuteczności tej pomocy.Spis treści:Podziękowania

Przedmowa

Wstęp1. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych. Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w Polsce (1978–2002)

2. Tradycje i kierunki w leczeniu osób uzależnionych

3. Podstawowe formy pomocy dla osób uzależnionych i nadużywających narkotykówROZDZIAŁ I. Uzależnienie od narkotyków1. Uwarunkowania ogólnospołeczne

2. Wpływ poszczególnych grup na używanie narkotyków

3. Rola rodziny

4. Uwarunkowania indywidualne

5. Zmiany osobowości, postaw i zachowań w poszczególnych fazach procesu uzależnieniaROZDZIAŁ II. Leczenie w poradni (ambulatoryjne)1. Zawiązanie kontaktu

2. Diagnozowanie poziomu uzależnienia

3. Leczenie klienta w warunkach ambulatoryjnychROZDZIAŁ III. Leczenie w ośrodku (stacjonarne)1. Procedura przyjęcia pacjenta do ośrodka stacjonarnego

2. Terapeutyczny cykl pacjenta w ośrodku leczenia długoterminowego

a) Proces przemiany wewnętrznej

b) Organizacja cyklu terapeutycznego

3. Społeczność terapeutyczna i istota jej oddziaływańROZDZIAŁ IV. Wybrane metody i interwencje w pracy z pacjentem uzależnionym1. „Mapa życia”

2. Procedura „gorące krzesło”

3. Trening asertywnych zachowań abstynenckich

4. Edukacja w dziedzinie zapobiegania nawrotom

5. Edukacja w zakresie podstawowych umiejętności psychologicznych

6. Sposoby interwencji w sytuacjach kryzysowychROZDZIAŁ V. Metody socjoterapeutyczne oraz alternatywne

w pracy z pacjentem uzależnionym1. Terapia poprzez różnorodne formy pracy

2. Praca z ciałem

3. Zajęcia artystyczne, ekspresja twórcza

4. Święta i rytuały

5. Pierwiastek duchowy w leczeniu uzależnieniaROZDZIAŁ VI. Praca terapeutyczna z pacjentami

o specyficznych uwarunkowaniach1. Towarzyszące uzależnieniu choroby somatyczne

2. Towarzyszące uzależnieniu problemy psychiatryczne

3. Sytuacja, gdy osoba lecząca się jest ofiarą lub sprawcą przemocy o znacznym nasileniu

4. Sytuacja kobiet w leczeniu uzależnienia od narkotyków

5. Sytuacja, gdy osoba lecząca się żyje z wirusem HIVROZDZIAŁ VII. Praca z rodziną osoby uzależnionej1. Praca z rodziną w warunkach ambulatoryjnych

2. Praca z rodziną w warunkach ośrodków stacjonarnych

3. Specyficzne uwarunkowania w pracy z rodziną

4. Problem współuzależnienia rodzicówROZDZIAŁ VIII. Terapeuta jako osoba1. Umiejętności profesjonalne

2. Typy postaw terapeutów

3. Problem nadużycia władzy 197

4. Szkolenie personelu i zapobieganie wypaleniu zawodowemuROZDZIAŁ IX. Porady praktyczne dla osób zagrożonych

uzależnieniem oraz dla członków ich rodzinZakończenie: podstawowe wnioskiDODATEKKALENDARIUM 1. Używanie narkotyków w perspektywie historycznejZagadnienie prawneKALENDARIUM 2. Najważniejsze wydarzenia w dziedzinie leczenia narkomanii na świecie i w PolsceLiteratura przedmiotuData wyd.: 2003

Wydawca: Instytut Wydawniczy Kreator

Ilość stron: 256Copyright © 2008-2010 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.
Autoagresja